top of page

מבינים נדל"ן

Open Space Office

משרדים

עטיה נכסים והשקעות מתמחה בזיהוי, באיתור, בפיתוח יזמות נדל“ן למשרדים. שירותי הייעוץ והפתרונות המקצועיים של החברה, נשענים על ידע מקיף,בדוק ומהימן, על רשת קשרים ענפה ועל ניסיון רב שנים ומאפשרים לחברה לסייע ללקוחותיה בכל שלבי תהליך התכנון, הרכישה וההשכרה של שטחי משרדים.

Large modern warehouse with forklifts.jp

תעשייה ולוגיסטיקה

עטיה נכסים והשקעות מתמחה ביזום של פרויקטים בתחום התעשייה והלוגיסטיקה. בשנות פעילותה הרבות החברה צברה ידע תכנוני וכלכלי רב, בהבנת הצרכים של מפעלים וחברות קמעונאיות ובסיוע באיתו מיקומים לבניית מפעל ללקוחות החברה ושכירת שטחים לוגיסטיים. הבנת צורכי משתמש הקצה מאפשרת לצוות החברה לסייע ליזמים באיתור שוכרים פוטנציאלים וכן מסייעת למשתמשי הקצה לאתר שטחי השכרה המותאמים לצרכיהם.

Modern girl looking for trendy clothes o

מסחר

עטיה נכסים והשקעות יוזמת ומלווה תהליכי הקמה של מתחמי מסחר ובילוי, החל משלב פיתוח הרעיון העסקי, דרך מימושו וכלה בליווי שוטף לאחר פתיחת המתחם לקהל הרחב. צוות החברה שותף להליך התכנון האדריכלי ומספק היזון חוזר במכלול היבטים. בנוסף, מתמחה צוות החברה בייעוץ לפיתוח קונספט ובתהליכי שדרוג ומיתוג מחדש של פרויקטים קיימים

bottom of page