top of page

יזמות ותכנון

עטיה נכסים והשקעות מובילה תהליך מקיף ומקצועי לייזום פרויקטים, החל מגיבוש הרעיון העסקי ובניית מודל, פיתוח אסטרטגי וניתוח כלכלי, דרך רתימת משקיעים וכלה בביצוע ובהוצאת הפרויקט לפועל.
בהתבסס על ניסיון וידע רבי שנים, החברה מלווה את עבודת התכנון של כל פרויקט, בראייה כלכלית, המדגישה את הפונקציונאליות, את השלכות התכנון על מערך עלויות ההקמה והתפעול ואת ההערכות באשר ליכולת ההתרחבות העתידית של הפרויקט. לצוות שלנו התמחות ייחודית בניהול תהליכי שינוי יעוד, בקידום תוכניות בנין עיר (תב"ע) ובפיקוח על תהליכי הקמה של מיזמים.

Businessman holding in hands with global

שיווק ואסטרטגיה

צוות אנשי השיווק המנוסה של עטיה נכסים והשקעות, בונה ללקוחות החברה תמהיל שיווק אופטימאלי ומלווה אותם לאורך כל שלבי התהליך השיווקי. בהמשך, צוות החברה מלווה את התפתחות הפרויקט ומסייע בשינויים ובהתאמות בתחום התכנון והשיווק.
הצוות המקצועי של עטיה נכסים והשקעות מסייע בפיתוח אסטרטגיות שיווק למיזמי נדל"ן, החל מהגדרת תמהיל השיווק ועד למימושו המלא. במסגרת זו, החברה מציעה גם איתור וניתוח נכסים מניבים למשקיעים פרטיים או לתיקי השקעות נדל"ן, בדיקת נאותות לנכסים ומידע מקיף ומהימן על שוק הנדל"ן המקומי.

Business people shaking their hands. Dou
bottom of page