top of page
Double exposure property management conc

עטיה נכסים והשקעות מתמחה בייזום, קידום ומימוש עסקאות נדל"ן רב-תחומיות בשוק הישראלי והבינלאומי ומתמקדת בנדל"ן למסחר, למגורים ולתעשייה ומעניקה מגוון פתרונות עסקיים ושירותים מקצועיים בתחום הכלכלי, התכנוני, המשפטי והשיווקי. לאורך 30 שנות פעילותה בשוק הנדל"ן צברה החברה מוניטין רב במאות פרויקטים, תוך נאמנות לערכים של מקצוענות, מצוינות ואיכות.

אנשי הצוות של החברה ניחנים בכושר חשיבה יצירתי, בהבנה פיננסית רחבה ובהיכרות מעמיקה עם הגורמים המרכזיים בשוק - פרטיים, עסקיים וציבוריים - ועם המגמות בדעת הקהל.

 

בין לקוחות החברה נמנים גופים כלכליים מובילים, יזמים מובילים ורשתות שיווק מובילות בישראל ובחו"ל. כמו מאגר לקוחותיה, המתרחב מידי שנה, כך הולך וגדל גם היקף הפעילות הכלכלית בשוק הנדל"ן הישראלי הממומש בסיוע החברה.

אודות

bottom of page